các ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Luật Nguyễn Gia tư vấn bạn danh sách các ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể, các ngành nghề có điều kiện liên quan đến hộ kinh doanh cá thể, các loại thuế hộ kinh doanh

Ngày đăng: 04-10-2018

679 Lượt xem

Quyết định  Số: 27/2018/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 6/7/2018 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế việt nam.

Theo đó các ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể thuộc danh mục ngành nghề kinh tế việt nam ban hành kèm theo phụ lục của quyết định này. 

tải danh mục ngành nghề kinh tế việt nam

27.2018.QÄ_.TTg.doc (2.32 MB)

sau khi lựa chọn được các ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể ( hộ kinh doanh có thể lựa chọn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh)

Trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

Tuy nhiên quá trình lựa chọn các ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc khai thuế, đóng thuế, các ngành nghề có điều kiện

Đừng lo. Luật Nguyễn Gia cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tư vấn hồ sơ trọn gói

Liên hệ Hotline: 0936.303.848 (Mr. Hùng) để được tư vấn miễn phí dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể